2011

Obiective

Etapa Obiective
Intermediară 1. Aplicaţii S.I.G. şi realizarea hărţilor digitale
2. Diseminarea unor rezultate ale cercetării
Finală 1. Interogarea bazei de date spaţiale
2. Diseminarea unor rezultate ale cercetării
3. Achitarea obligaţiilor financiare contractuale indirecte

Rezultate prevăzute

Etapa intermediară

Prin obţinerea de imagini fotografice şi chiar de materiale video se vor putea ţine prelegeri şi diferite conferinţe în afara cadrului academic, în scopul popularizării unor fenomene geografice de risc de mare incidenţă şi frecvenţă şi cu mare impact asupra cadrului natural, dar şi a comunităţilor umane cum ar fi alunecările, scurgerile şi prăbuşirile.

Etapa finală

Publicarea în revistele de specialitate fie din cadrul instituţiilor de învăţămant superior, fie din cadrul institutelor de cercetare sau o altor instituţii din ţară şi din străinătate. Rezultatele obţinute şi astfel valorificate vor putea sta la baza viitoarelor colaborări şi relaţii cu persoane şi instituţii de profil din ţară şi din străinătate. Pe de altă parte, rezultatele vor putea fi folosite şi de serviciile şi organismele locale din cadrul primăriilor sau a prefecturilor, care se ocupă cu prevenirea şi înlăturarea efectelor unor fenomene de risc.

Free Web Hosting