2009

Obiective

Etapa Obiective
Intermediară 1. Realizarea suportului informaţional
2. Achizitionarea echipamentelor necesare
3. Delimitarea perimetrelor care vor fi monitorizate
4. Prelucrarea statistică şi diseminarea rezultatelor
Finală 1. Analiza factorilor de control
2. Achitarea obligaţiilor financiare contractuale indirecte

Rezultate obţinute

Etapa intermediară

Rezultatele cercetării au fost sintetizate în două comunicări prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice internaţionale, după cum urmează:

  1. Boengiu, S., Marinescu, E., Vlăduţ, A., Licurici, M., Ionuş, O., Emilian, C. – Morphogenetic Types Of Landslides Within Piedmont Regions From Romania, 7th International Conference on Geomorphology (Anziag) 6 – 11 July 2009 Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Australia;
  2. Mihaela Licurici, Oana Ionuş, Sandu Boengiu, Emil Marinescu – The Assessment of the Human Pressure upon the Appearance of Hazardous Geomorphological Phenomena. Case Study: the Bălăciţa Piedmont, Romania, Geomorphosites 2009: Raising the Profile of Geomorphological Heritage Through Iconography, Inventory and Promotion, 9 – 12 July, 2009, Paris, France.

Etapa finală

Rezultatele cercetării au fost sintetizate în două lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

  1. Boengiu S., Licurici Mihaela, Ionuş Oana, Marinescu E., (2009), Influenţa activităţilor antropice asupra proceselor geomorfologice în Piemontul Bălăciţei, lucrările Seminarului Geografic Internaţional Dimitrie Cantemir, ediţia xxix, Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi.
  2. Boengiu S., Marinescu E., Vlăduţ Alina, Licurici Mihaela, Avram Sorin, (2009), Modificări induse sistemelor geomorfologice ca urmare a exploatării lignitului în Oltenia, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, Universitatea din Bucureşti.

A fost întocmit articolul The Assessment of the Human Pressure upon the Appearance of Hazardous Geomorphological Phenomena. Case Study: the Bălăciţa Piedmont, Romania (autori : Licurici Mihaela, Ionuş Oana, Boengiu Sandu, Marinescu Emil). Acesta a fost trimis la Groupe Français de Geomorphologie, Institut de Geographie, Paris pentru a fi recenzat în vederea publicării.

Au fost întocmite şi publicate următoarele articole:

  1. Boengiu Sandu, Avram Sorin, Vlăduţ Alina (2009), The Influence of Climate on Gravitational Processes within the Jiu River Valley, Central European Journal of Geosciences, Versita, Warsaw, vol. 1, nr. 3, pp. 303-311, ISSN 1896-1517.
  2. Boengiu Sandu, Avram Sorin (2009), Bălăciţa Piedmont. A Model of Formation and Evolution, Zeitschrift Fuer Geomorphologie, Nr. 53, Suppl. 3, Berlin – Stuttgart, pp. 85-95.

Imagini

Free Web Hosting