2010

Obiective

Etapa Obiective
Intermediară 1. Achiziţionarea echipamentelor necesare
2. Alunecările de teren
3. Analiza stărilor de echilibru – dezechilibru
4. Diseminarea rezultatelor
Finală 1. Alunecările de teren
2. Impactul antropic asupra stabilităţii versanţilor
3. Achitarea obligaţiilor financiare contractuale indirecte

Rezultate prevăzute

Etapa intermediară

Prezentarea de referate, articole şi comunicări ştiinţifice în cadrul seminariilor, sesiunilor ştiinţifice, conferinţelor şi workshop-urilor din ţară şi străinătate.

Metodologiile de lucru, clasificările şi tipologiile vor putea fi folosite la elaborarea cursurilor şi caietelor de lucrări practice, iar perimetrele monitorizate, la practicile de teren cu studenţii specializării geografie de la facultatea noastră.

Etapa finală

Publicarea în revistele de specialitate fie din cadrul instituţiilor de învatământ superior, fie din cadrul institutelor de cercetare sau al altor instituţii din ţară şi din străinătate.

Free Web Hosting