Vulnerabilitatea versanţilor la alunecări de teren în Piemontul Bălăciţei. Utilizarea S.I.G. şi realizarea hărţilor digitale ale vulnerabilităţii

Site-ul oficial al proiectului din cadrul programului de cercetare PN II: “IDEI”, finanţat prin contractul Nr. 2005/16.01.2009 încheiat între Universitatea din Craiova şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCU).

Director de proiect: Conf. univ. dr. Sandu BOENGIU
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Catedra de Geografie

Proiectul se desfăşoară pe durata a 3 ani (2009-2011).

Comments are closed.

Free Web Hosting